Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

Thiết Kế Nhiệt Độ Đá Gel

Chúng tôi nhận thiết kế đã gel có nhiệt độ lạnh khách nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách, nhiệt độ có thể từ -23 độ C đến -5 độ C.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  • Nhiệt độ đá gel tùy chọn